Hudební léto Kuks

2020 – 15. 8. – Martina Janková, Musica Florea a Marek Štryncl