Hudební léto Kuks

Musica Florea

Soubor Musica Florea byl založen roku 1992 violoncellistou a dirigentem Markem Štrynclem jako jeden z prvních výrazných počinů na poli stylově poučené interpretace v České republice. Hra na dobové nástroje podložená studiem dobových pramenů a estetiky, badatelská činnost a kreativní oživování zapomenutých interpretačních stylů i prostředků se staly základními charakteristickými rysy ansámblu.

Repertoár souboru zahrnuje instrumentální komorní hudbu, světské i duchovní vokálně-instrumentální skladby, orchestrální koncerty i monumentální díla symfonická, oratorní i operní od počátků  baroka až po 20. století.

Musica Florea hostovala od počátku své existence na významných světových festivalech a spolupracuje s význačnými sólisty i ansámbly (např. Magdalena Kožená, Philippe Jaroussky, Nancy Argenta, Véronique Gens, Paul Badura – Skoda, Susanne Rydén, Peter Kooij, Gianluca Capuano, Furio Zanasi, Martina Janková, Lorenzo Charoy, The Orlando Consort, Les Pages & les Chantres du Centre de Musique Baroque de Versailles, Le Poème Harmonique a další) a obdržela řadu prestižních ocenění (např. nejvyšší ohodnocení Diapason d’Or, cenu Zlatá Harmonie, ocenění Cannes Classical Award ad.).

Od roku 2002 soubor pořádá vlastní koncertní řady, ve kterých klade důraz na prezentaci nově objevených skladeb i skladeb již známých, které si ale zasluhují návrat k interpretační původnosti. Musica Florea je též iniciátorem nastudování oper a baletů především období baroka, často v novodobých premiérách (např. balet J. Starzera La guirlande enchantée, světová premiéra Armidy G. Scarlattiho, balet Opuštěná Didó G. Angioliniho, opera J. J. Fuxe Costanza e Fortezza, opera G. F. Händela, F. Bononciniho a F. Amadeiho Muzio Scevola, která měla novodobou premiéru na festivalu Händel-Festspielle, divadelní slavnost Phasma Dionysiacum Pragense a další). V roce 2014 přispěla ke vzniku unikátního převozného barokního divadla Florea Theatrum vytvořeného dle dobových principů.

Musica Florea se od roku 2004 systematicky věnuje provádění romantické symfonické hudby na dobové nástroje v původní interpretaci (mimo jiné komplet nahrávek symfonií A. Dvořáka pro Arta Records).

Rozsáhlé oratorní skladby či mše pak realizuje Musica Florea ve spolupráci s vlastním sborem Collegium Floreum, který také založil a jako sbormistr vede Marek Štryncl.