Hudební léto Kuks

Tomasz Soczek – varhany

Polský varhaník Tomasz Soczek se narodil v roce 1990. Absolvoval Hudební akademii Karola Szymanovského v Katovicích ve varhanní třídě Juliana Gembalského a Witolda Zaborného. V rámci stipendijního programu Erasmus se vzdělával u Jaroslava Tůmy na Hudební a taneční fakultě Akademie múzických umění v Praze. V roce 2020 získal titul doktora umění (titul disertace: Improvizované formy varhanní hudby v renesanční a barokní stylu. Praxe varhanní improvizace do 18. století v historickým a kognitivním znázornění).

Tomasz Soczek je laureátem několika mezinárodních a republikových varhanních soutěží, mj. 3. ročníku Mezinárodní varhanní soutěže Alexandra Goedickeho v Moskvě, kde získal 2. cenu a speciální cenu pro povinnou skladbu, na 18. ročníku Mezinárodní varhanní soutěže Petra Ebena v Opavě získal 2. cenu, na 3. ročníku Mezinárodní varhanní soutěže Jana Kucharského v Łodzi 2. cenu, na soutěži Kurta Boslera ve Freiburgu im Bresgau získal 3. místo, na 5. ročníku Mezinárodní varhanní soutěže Daniele Herza v Brixenu získal 3. cenu. Tomasz Soczek dvakrát obdržel stipendium ministra vědy a vysokého školství Polské republiky a je rovněž laureátem ceny Ministra kultury a národního dědictví Polské republiky za mimořádné umělecké úspěchy. Jako sólista a komorní hráč Tomasz Soczek vystupuje na hudebních festivalech v Polsku a v zahraničí.

Tomasz Soczek působí rovněž pedagogicky. V současnosti je odborným asistentem na Hudební univerzitě Fryderyka Chopina ve Varšavě, dále pak také varhaníkem v Klášteře bosých karmelitánů v Krakově.