Hudební léto Kuks

Marek Štryncl – dirigent

Dirigent, violoncellista a sbormistr Marek Štryncl zastával již během studia na konzervatoři v Teplicích funkci koncertního mistra Severočeské filharmonie. Absolvoval pražskou AMU v oboru dirigování (2002) a studoval barokní violoncello na Dresdner Akademie für alte Musik. Zároveň se zúčastnil mnoha kurzů zaměřených na stylovou interpretaci.
Marek Štryncl spolupracuje s význačnými komorními a symfonickými orchestry, sbory, ansámbly a sólisty (např. Magdaléna Kožená, Phillipe Jaroussky, The New Israeli Vocal Ensemble, Boni Pueri, Orlando Consort, Les Musiciens du Paradis a další). Jeho repertoár zahrnuje tvorbu od raného baroka až po romantismus a soudobé skladby.
Zájem o dobovou interpretaci přivedl Marka Štryncla v roce 1992 k založení souboru Musica Florea, s nímž oživuje zapomenuté autory zejména českého baroka a klasicismu. Účinkoval na prestižních festivalech (např. Pražské jaro, Rezonanzen Wien, Festival van Vlaanderen Brugge, Tage alter und neuer Musik Regensburg). Nahrál desítky kompaktních disků, z nichž mnohé získaly vrcholná ocenění. Nevyhýbá se ani provádění romantické symfonické hudby na dobové nástroje v původní interpretaci. Vyučuje dirigování a sbormistrovství na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a barokní violoncello na JAMU v Brně a působí jako umělecký ředitel Mezinárodní letní školy staré hudby ve Valticích. Okouzlení poetikou dobových divadel ho přivedlo k vytvoření unikátního převozného barokního divadla Florea Theatrum, ve kterém provedl spolu s Musicou Floreou velké množství jevištních děl 17. a 18. století v novodobých premiérách.