Hudební léto Kuks

Musica Florea

Soubor Musica Florea byl založen roku 1992 violoncellistou a dirigentem Markem Štrynclem ja-ko jeden z prvních výrazných počinů na poli stylově poučené interpretace v České republice. Re-pertoár souboru zahrnuje instrumentální komorní hudbu, světské i duchovní vokálně-instrumentální skladby, orchestrální koncerty i monumentální díla symfonická, oratorní i operní od počátků baroka až po 20. století.
Musica Florea hostovala od počátku své existence na významných světových festivalech a spolu-pracuje s význačnými sólisty i ansámbly (např. Magdalena Kožená, Philippe Jaroussky, Nancy Ar-genta, Véronique Gens, Paul Badura – Skoda, Susanne Rydén, Peter Kooij, The Orlando Consort, Le Poème Harmonique a další) a obdržela řadu prestižních ocenění (např. nejvyšší ohodnocení Di-apason d’Or, Cannes Classical Award a další).
Od roku 2002 soubor pořádá vlastní koncertní řady. Musica Florea je též iniciátorem nastudování oper a baletů především období baroka, často v novodobých premiérách (např. opera J. J. Fuxe Costanza e Fortezza, opera G. F. Händela, F. Bononciniho a F. Amadeiho Muzio Scevola na festiva-lu Händel-Festspielle a další). V roce 2014 přispěla ke vzniku unikátního převozného barokního divadla Florea Theatrum vytvořeného dle dobových principů.
Musica Florea se od roku 2004 systematicky věnuje provádění romantické symfonické hudby na dobové nástroje v původní interpretaci (mimo jiné komplet nahrávek symfonií A. Dvořáka). Roz-sáhlé oratorní skladby či mše pak realizuje Musica Florea ve spolupráci s vlastním sborem Colle-gium Floreum, který také založil a jako sbormistr vede Marek Štryncl.