Hudební léto Kuks

Daniela Valtová Kosinová – varhany

Daniela Valtová Kosinová je absolventkou Konzervatoře v Pardubicích, kde navštěvovala varhanní třídu doc. Václava Rabase. Ve studiu pokračovala na AMU v Praze pod vedením prof. Jaroslava Tůmy. V akademickém roce 2001/2002 jí bylo uděleno stipendium a studovala na Hochschule für Musik und Theater v Hamburku u prof. Wolfganga Zerera. V roce 2002 získala třetí cenu a titul laureáta na Mezinárodní varhanní soutěži v Brně. Aktivně se zúčastnila mistrovských kurzů u J. Laukvika, L. Ghielmiho a B. Foccrouella.
Koncertuje po celé Evropě; v roce 2003 reprezentovala ČR na koncertě nových členských zemí EU v Madridu. V únoru 2007 debutovala sólovým recitálem v lipském Gewandhausu a v květnu téhož roku vystoupila spolu s fenomenální anglickou trumpetistkou Alison Balsom na společném recitálu v rámci Pražského jara v Dvořákově síni Rudolfina. Od roku 2006 zastává funkci vedoucí klávesových nástrojů v Symfonickém orchestru hl. m. Prahy FOK, kde vystupuje také sólově.
V březnu 2015 vystoupila s Českou filharmonií pod vedením Jiřího Bělohlávka jako sólistka v Janáčkově Glagolské mši v koncertní síni Musikverein ve Vídni; s tímto orchestrem a dirigentem také navštívila v roce 2014 USA, kde v rámci turné hrála např. v newyorské Carnegie Hall. Na podzim 2018 se s Českou filharmonií vrátila do USA (Carnegie Hall v New Yorku a Kennedy center ve Washingtonu), tentokrát pod vedením nového šéfdirigenta Semyona Byčkova.
V říjnu 2018 podnikla jako sólistka turné po Belgii v Janáčkově Glagolské mši s Vlámským symfonickým orchestrem, Pražským filharmonickým sborem a dirigentem Janem Lathamem Königem.