Hudební léto Kuks

Wacław Golonka

Polský varhaník Wacław Golonka vystudoval hru na varhany na Hudební akademii v Krakově a pak u Hanse Haselböcka na Hochschule für Musik ve Vídni. Získal ceny na varhanních soutěžích v Praze a v Norimberku a zvítězil na soutěži v Pretorii.…

Petr Fiala – dirigent

Sbormistr a dirigent Petr Fiala vystudoval brněnskou konzervatoř (hra na klavír, kompozice, dirigování) a v roce 1971 ukončil JAMU ve třídě prof. Jana Kapra. Vedle činnosti pedagogické (byl profesorem brněnské konzervatoře) a kompoziční (je autorem asi 180 skladeb) se již…

Czech Virtuosi

Komorní orchestr Czech Virtuosi (umělecký vedoucí K. Procházka) vznikl a zahájil svou bohatou koncertní činnost před čtrnácti lety. Na kontě má přes 600 koncertů, z nichž dobrá třetina náleží zahraničním pódiím. Členy souboru jsou koncertní mistři a sólisté dvou brněnských…

Collegium 1704

Soubory Collegium 1704 a Collegium Vocale 1704 byly založeny cembalistou a dirigentem Václavem Luksem u příležitosti projektu Bach — Praha — 2005. Rok 2008 dal vzniknout koncertnímu cyklu Hudební most Praha — Drážďany. Spolupráce se světově proslulými sólisty Magdalenou Koženou,…

Apollon Quartet

Apollon Quartet patří mezi přední reprezentanty slavné české kvartetní školy. Tradice, na kterou kvarteto navazuje, byla utvářena takovými ensembly, jakými byli Vlachovo, nebo Janáčkovo kvarteto. Kvarteto Apollon se po studiu u členů věhlasných českých kvartet a absolvování prestižních mistrovských kursů…