Hudební léto Kuks

Marek Štryncl – dirigent

Dirigent, violoncellista a sbormistr Marek Štryncl (* 1974) zastával již během studia na kon-zervatoři v Teplicích funkci koncertního mistra Severočeské filharmonie. Absolvoval pražskou AMU v oboru dirigování (2002) a studoval barokní violoncello na Dresdner Akademie für alte Musik. Zároveň se zúčastnil mnoha kurzů zaměřených na stylovou interpretaci.
Marek Štryncl spolupracuje s význačnými komorními a symfonickými orchestry, sbory, an-sámbly a sólisty (např. Magdaléna Kožená, Phillipe Jaroussky, The New Israeli Vocal Ensem-ble, Boni Pueri, Orlando Consort, Pražský komorní sbor, Les Musiciens du Paradis, Pražská komorní filharmonie a další). Jeho repertoár zahrnuje tvorbu od raného baroka až po roman-tismus a soudobé skladby.
Zájem o dobovou interpretaci přivedl Marka Štryncla v roce 1992 k založení souboru Musica Florea, s nímž oživuje zapomenuté autory zejména českého baroka a klasicismu. Je dramatur-gem pravidelných koncertních řad v Praze a celé České republice. Vedle sólové a komorní hry na violoncello se příležitostně věnuje kompozici. Účinkoval na prestižních festivalech (např. Pražské jaro, Rezonanzen Wien, Festival van Vlaanderen Brugge, Tage alter Musik Sopron, Tage alter und neuer Musik Regensburg, Struny Podzimu, Concentus Moraviae). Nahrál de-sítky kompaktních disků, z nichž mnohé získaly vrcholná ocenění (Diapason 1994, Zlatá Har-monie 1997, Cannes Classical Award 2003). Nevyhýbá se ani experimentálním projektům, kam patří např. spolupráce se zpěvačkou Ivou Bittovou (V. Godár – Mater, EMC, 2007), nebo provádění romantické symfonické hudby na dobové nástroje v původní interpretaci (A. Dvo-řák, Arta Records 2009-2020). Vyučuje dirigování a sbormistrovství na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a barokní violoncello na Janáčkově akademii múzických umění v Brně a působí jako umělecký ředitel Mezinárodní letní školy staré hudby ve Valticích. Okouz-lení poetikou dobových divadel ho přivedlo k vytvoření unikátního převozného barokního di-vadla Florea Theatrum, které bylo slavnostně uvedeno do provozu v roce 2014 a ve kterém s velkým úspěchem provedl spolu s Musicou Floreou a předními sólisty velké množství jevišt-ních děl 17. a 18. století v českých či novodobých světových premiérách.