Hudební léto Kuks

Pavel Kohout – varhany

Pavel Kohout patří k nejúspěšnějším českým varhaníkům své generace. Svá studia zahájil na Pražské konzervatoři (Jan Kalfus – varhany a Jaroslav Vodrážka – varhanní improvizace). V intenzívním studiu pokračoval na hudební fakultě Akademie múzických umění v Praze pod vedením doc. Jaroslava Tůmy, kde v roce 2001 promoval s vynikajícími výsledky. Během stipendijního pobytu na Sweelinckově konzervatoři v Amsterdamu (1999-2000) se zabýval historickou interpretací varhanní hudby u světového specialisty Prof. Jacqua van Oortmerssena a rovněž se zúčastnil mistrovských interpretačních kurzů pod vedením Haralda Vogela, Oliviera Latryho, Jeana Boyera, Petera van Dijcka, Ludgera Lohmana. V roce 2010 úspěšně dokončil na pražské AMU doktorské studium teorie interpretace se zaměřením na autentickou interpretaci varhanní hudby českého skladatele vrcholného baroka Josefa Segera a autorů jihoněmecké varhanní školy.
Pavel Kohout je vítězem a laureátem řady národních i mezinárodních interpretačních soutěží. Z mnohých úspěchů jmenujme první ceny na mezinárodních varhanních soutěžích v Ljubljani 1998 (Slovinsko) a Vilniusu 1999 (Litva) a další hlavní ceny a čestná uznání na soutěžích ve Vamberku, Praze, Poznani, Kaliningradu, Brugách a Lübecku. Prestižního ocenění, které odstartovalo jeho světovou koncertní kariéru, dosáhl ve svých 24 letech na Mezinárodní varhanní soutěži v Tokyu 2000 (Japonsko), kde kromě první ceny a zlaté medaile získal též cenu „Minoru Yoshida Memorial Prize“ za nejlepší interpretaci díla J. S. Bacha.
Bohatá sólová koncertní činnost ho zavedla do většiny států Evropy (Španělska, Portugalska, Itálie, Řecka, Francie, Monaka, Velké Británie, Švédska, Dánska, Finska, Norska, Holandska, Rakouska, Slovinska, Německa, Švýcarska, Maďarska, Rumunska, Bulharska, Moldávie, Gruzie, Ukrajiny, Polska), ale také opakovaně do Japonska, Hongkongu, Singapuru, Izraele, Sýrie, USA, Austrálie a na Nový Zéland. Hostoval rovněž na významných domácích festivalech jako např. „Pražské Jaro“, varhanní festivaly v Olomouci a Litoměřicích, varhanní řada FOK v Praze a další. Kromě sólových recitálů je žádaným interpretem varhanních koncertů s orchestrem, ke kterým patří i debutové vystoupení s Orchestra Victoria před vyprodaným sálem Melbourne Town Hall. Z jeho aktivit jmenujme uměleckou spolupráci s Českým rozhlasem Vltava, či pedagogické působení na mezinárodních interpretačních seminářích. Realizoval CD na nejstarších pražských varhanách v Týnském chrámu (Mundt 1673) a Loretě (Kaspar Wenzl 1738) s hudbou českého a německého baroka. Poslední titul CD Genius Johann Sebastian Bach je celý plně věnován hudbě tohoto velikána a byl pořízen na novém nástroji baziliky sv. Markéty v Břevnovském klášteře v Praze v roce 2010.