Hudební léto Kuks

Petr Rajnoha – varhany

Přední český varhaník Petr Rajnoha po studiu na konzervatoři v Brně u Zdeňka Nováčka se v devatenácti letech přihlásil na CNR Ruiel-Malmaison v Paříži k proslulé varhanici a vyhledávané profesorce Susan Landale. S diplomem „Prix d´excellence“ a se specializací na francouzskou varhanní hudbu pokračoval ve studiu na Akademii múzických umění v Praze u prof. Jaroslava Tůmy, a během této doby se jeho zaměření rozšířilo na veškerou varhanní tvorbu od renesance po současnost. Svá studia si rozšířil na stáži v Lyonu u Jeana Boyera a také absolvoval další mistrovské kurzy. Nakonec se zaměřil na romantickou tvorbu díky jeho znovuobjevení varhanního díla českého skladatele a varhaníka Josefa Kličky. Jeho kompletní varhanní dílo nahrál na CD a postupně je vydává i v notách.

Petr Rajnoha zaznamenal řadu úspěchů na mezinárodních varhanních soutěžích. Stal se laureátem soutěže Pražské jaro, kde získal mimo jiné cenu za nejlepší provedení varhanního díla z hlediska historické praxe, byl finalistou soutěže ARD v Mnichově a zvítězil na soutěžích v Gelsenkirchenu a Norimberku, kde také získal Cenu Johanna Pachelbela a Cenu publika.

Petr Rajnoha je činný rovněž pedagogicky. Učil hru na varhany na konzervatořích v Olomouci, Opavě a Ostravě, nyní je ředitelem soukromé Základní umělecké školy v Kopřivnici. Nahrál pro Český rozhlas řadu snímků na historických nástrojích, je zván na různé české i evropské hudební festivaly, spoluúčinkoval například s Českou filharmonií nebo Filharmonií Brno. Byl ředitelem Církevní konzervatoře Opava, kde založil a řídil Studentský komorní orchestr.