Hudební léto Kuks

Musica Florea

Soubor Musica Florea byl založen roku 1992 violoncellistou a dirigentem Markem Štrynclem jako jeden z prvních výrazných počinů na poli stylově poučené interpretace v České Republice. Reper-toár souboru zahrnuje instrumentální komorní hudbu, světské i duchovní vokálně-instrumentální skladby, orchestrální koncerty i monumentální díla symfonická, oratorní i operní od baroka až po 20. století.
Musica Florea hostovala od počátku své existence na významných světových festivalech a spolu-pracuje s význačnými sólisty i ansámbly (např. M. Kožená, P. Jaroussky, N. Argenta, V. Gens, Pe-ter Kooij, Le Poème Harmonique ad.) a obdržela řadu prestižních ocenění (např. Diapason d’Or, Cannes Classical Award ad.). Je též iniciátorem nastudování oper a baletů především období baro-ka, často v novodobých premiérách (např. opera J. J. Fuxe Costanza e Fortezza, opera G. F. Hände-la, F. Bononciniho a F. Amadeiho Muzio Scevola na festivalu Händel-Festspielle, ad.). V roce 2014 přispěla ke vzniku unikátního převozného barokního divadla Florea Theatrum vytvořeného dle do-bových principů.
Rozsáhlé oratorní skladby či mše pak realizuje Musica Florea ve spolupráci s vlastním sborem Collegium Floreum, který také založil a jako sbormistr vede Marek Štryncl.