Hudební léto Kuks

Ensemble Inégal

Jádro vokálně instrumentálního souboru Ensemble Inégal tvoří čeští instrumentalisté a zpěváci specializující se na autentické provozování staré hudby na barokní nástroje a jejich věrné kopie. Ensemble Inégal a jeho užší výběr Pražští barokní sólisté založil Adam Viktora se sopranistkou Gabrielou Eibenovou v roce 2000. Od roku 2007 pořádá Ensemble Inégal každoročně vlastní koncertní cyklus „ České hudební baroko – objevy a překvapení“, v jehož programu zaznívají neznámé a znovuobjevené skladby českých barokních skladatelů a díla dochovaná v českých archivech. Mezi nejvýznamnější koncertní premiéry patřily dosud kromě Zelenkových děl skladby Bibera, Capricorna, Fischera, Brentnera, Vogta, ale i Vivaldiho. K nejnovějším premiérám koncertně i na nahrávce patří Michnova Loutna česká v autentické verzi s nově objeveným houslovým partem. Od svého založení se Ensemble Inégal profiluje jako všestranné a svým způsobem jedinečné hudební seskupení.
Ještě nedávno zapomenutý český barokní skladatel Jan Dismas Zelenka zažívá v 21. století neuvěřitelný comeback. Znovuoživená díla tohoto rodáka z Louňovic pod Blaníkem se šíří celosvětově na koncertních pódiích a nahrávkách a vzbuzují mimořádný ohlas. Zcela zásadní podíl na tomto procesu má právě Ensemble Inégal a Adam Viktora, kteří se stali takřka synonymem Zelenkova znovuobjevování. Každoročně soubor uvádí Zelenkovy skladby v novodobých premiérách na domácí scéně a významných festivalech v zahraničí, vydává ojedinělé premiérové CD nahrávky (label Nibiru), za které získává opakované prestižní mezinárodní ocenění (Diapason d´Or, IRR Outstanding, Goldberg 5 stars aj.).
Do historie objevování díla Jana Dismase Zelenky vstoupil Ensemble Inégal v roce 2005 nahrávkou oratoria Bronzový had (Il serpente di bronzo ZWV 61) a od té doby tuto historii spoluvytváří. Intenzivní propagace a péče o odkaz Zelenky dostala v roce 2014 další rozměr, když se Adam Viktora se svým Ensemble Inégal rozhodl uspořádat 1. ročník mezinárodního festivalu věnovaného dílu a osobnosti tohoto českého barokního mistra. Součástí programu Zelenka Festival Praha – Drážďany, který je prvním festivalem svého druhu na světě, je i mezinárodní muzikologická konference s prezentací nejnovějších výsledků současného zelenkovského výzkumu.