Hudební léto Kuks

Czech Virtuosi

Komorní orchestr Czech Virtuosi (umělecký vedoucí K. Procházka) vznikl a zahájil svou bohatou koncertní činnost před čtrnácti lety. Na kontě má přes 600 koncertů, z nichž dobrá třetina náleží zahraničním pódiím. Členy souboru jsou koncertní mistři a sólisté dvou brněnských hudebních těles – Filharmonie Brno a orchestru Janáčkovy opery. Doménou orchestru je hudba W. A. Mozarta, v širším repertoáru tělesa jsou však zastoupena i díla světových mistrů od baroka po současnost, a to nejen skladby symfonické, ale i duchovní (kantáty a oratoria) a závažná díla operní – orchestr se každoročně účastní festivalu „Pocta Verdimu“ v Brně. Czech Virtuosi jsou každoročně zváni na významné české i zahraniční hudební festivaly (Rakousko, Francie, Belgie, Španělsko – vč. festivalů katalánských, Holandsko, Polsko, Maďarsko, Německo a další.) Hosty orchestru byli nejen nejlepší čeští instrumentalisté, pěvci a pěvecké sbory, ale také významné osobnosti ze zahraničí. Za dirigentským pultem stanuly tři desítky vynikajících umělců z USA, Rakouska, Francie, Japonska, Německa, Belgie, Polska, Malajsie, Koreje a dalších zemí. Publikum i odborná kritika oceňuje na orchestru Czech Virtuosi stylovou čistotu, barevnost, dokonalost souhry a spontánní muzikálnost.