Hudební léto Kuks

Komorní filharmonie Pardubice

Komorní filharmonie Pardubice působí od roku 1969 a nedávno završila padesát let své koncertní činnosti. Už krátce po svém vzniku se stala pod taktovkou svého prvního šéfdirigenta Libora Peška předním českým orchestrálním tělesem (tehdy ještě pod názvem Východočeský státní komorní orchestr). Od září 2018 stojí v čele orchestru šéfdirigent Stanislav Vavřínek. Filharmonie v Pardubicích pořádá tradiční abonentní cykly a další mimořádné koncerty, stále více se také zaměřuje na mladou i nejmladší generaci po-sluchačů. Pravidelným obohacením jejího repertoáru, v němž převažuje hudba klasicismu a dvacátého století, jsou také multižánrové a crossoverové projekty, které jsou důkazem, že kvalitní hudbu je možné provádět na špičkové úrovni napříč žánry a styly. Komorní filharmonie se prezentuje i v dalších městech Pardubického kraje a celé re¬publiky. Pravidelně se účastní nejvýznamnějších festivalů v České republice, ja¬kými jsou Mezinárodní hudební fes¬ti¬val Pražské jaro, Smetanova Litomyšl, Janáčkův máj Ost¬rava, Meziná¬rodní hudební festival Český Krumlov a další. Vystupuje na prestiž¬ních evrop¬ských pódiích (Concertgebouw v Amsterodamu, Festspielhaus v Salcburku, Musikverein ve Vídni, Tonhalle v Curychu ad.), zavítala do USA, Číny, Japonska i Kuvajtu. Pracuje s předními našimi i zahraničními dirigenty a sólisty, svou bohatou diskografii rozšiřuje stále o nové nahrávky na CD (v poslední době pro světové vydavatel¬ství Naxos a domácí ArcoDiva).