Hudební léto Kuks

Jiří Houdek – trubka

Trumpetista Jiří Houdek (* 1979) začínal s hrou na trubku pod vedením svého otce Mgr. Jiřího Houdka. Následně absolvoval Pražskou konzervatoř, ve studiu pokračoval na pražské Akademii múzických umění a svoje vzdělání si doplnil na několika mistrovských interpretačních kurzech u nás i v zahraničí, pod vedením vynikajících pedagogů a interpretů.
V roce 1995, na jubilejním 30. ročníku mezinárodní rozhlasové soutěže „Concertino Praga“, získal nejen vynikající 1. místo mezi našimi mladými interprety, ale i 1. místo v mezinárodní soutěži. Sólisticky vystoupil s řadou našich orchestrů, např. s Pražskou komorní filharmonií, Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu, Českým národním symfonickým orchestrem aj.
Své umění, již jako velmi mladý, zaznamenal na CD (vydáno roku 1996), kde mimo koncertů Johanna Nepomuka Hummela a Josepha Haydna uvedl také se svým otcem Vivaldiho Koncert pro dvě trubky a orchestr.
V roce 2014 byl přizván houslistkou Gabrielou Demeterovou k uvedení
Braniborského koncertu č. 2, jehož trubkový part patří mezi ty nejnáročnější.
Od roku 1999 zastává post 1. trumpetisty Symfonického orchestru Českého rozhlasu v Praze a od roku 2008 působí rovněž jako 1. trumpetista orchestru Národního divadla v Praze. Pravidelně také hostuje v Seoul Philharmonic Orchestra a Solistes Européens Luxembourg.
V roce 2018 vydal své zatím poslední CD, nahrané se svým domovským orchestrem „Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu“, kde jsou zaznamenána díla barokních mistrů Františka Xavera Richtera, Leopolda Mozarta, Michaela Haydna a Jana Křtitele Nerudy.