Hudební léto Kuks

Petr Rajnoha – varhany

Přední český varhaník Petr Rajnoha po studiu na konzervatoři v Brně u Zdeňka Nováčka se v devatenácti letech přihlásil na CNR Ruiel-Malmaison v Paříži k proslulé varhanici a vyhledávané profesorce Susan Landale. S diplomem „Prix d´excellence“ a se specializací na…

Jana Semerádová – flétna a umělecká vedoucí

Flétnistka Jana Semerádová je absolventkou Pražské konzervatoře, Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (Teorie a provozovací praxe staré hudby) a Královské konzervatoře v Den Haagu. Je laureátkou mezinárodních soutěží v Magdeburku a Mnichově. Jana Semerádová je uměleckou vedoucí souboru Collegium…

Collegium Marianum

Pražský soubor Collegium Marianum se od svého založení v roce 1997 věnuje provádění hudby 17. a 18. století se zaměřením na české a ve střední Evropě působící autory. Jako jeden z mála takto profilovaných profesionálních souborů v ČR má na…

Tomáš Šelc – basbaryton

Basbarytonista Tomáš Šelc je absolventem VŠMU v Bratislavě ve třídě Petera Mikuláše a operního zpěvu a sborového dirigování na Konzervatoři v Bratislavě. V roce 2013 získal cenu Studentská osobnost Slovenska za období 2013/2014 v kategorii Hudba a umění. Věnuje se…

Ivan Klánský – klavír

Ivan Klánský patří léta ke světové pianistické špičce – ať už jako sólista či jako komorní hráč. Dlouhodobě náleží také k vyhledávaným klavírním pedagogům. Hru na klavír vystudoval na pražské konzervatoři u Valentiny Kameníkové a na Akademii múzických umění v…

Daniela Valtová Kosinová – varhany

Daniela Valtová Kosinová je absolventkou Konzervatoře v Pardubicích, kde navštěvovala varhanní třídu doc. Václava Rabase. Ve studiu pokračovala na AMU v Praze pod vedením prof. Jaroslava Tůmy. V akademickém roce 2001/2002 jí bylo uděleno stipendium a studovala na Hochschule für…

Reinhold Friedrich – trubka

Reinhold Friedrich je pokládán za jednoho z nejlepších trumpetistů na světě. Od svého úspěchu v soutěži ARD v roce 1986 hostuje na všech významných světových pódiích. V letech 1983 až 1999 zastával pozici sólotrumpetisty při Radio Sinfonieorchester Frankfurt. V roce…